NL Zonnepanelen

Hoe ziet een installatiedag van zonnepanelen uit?

Steeds meer mensen in Nederland kiezen ervoor om zonnepanelen op hun daken te laten installeren om hun ecologische voetafdruk te verminderen en geld te besparen op hun energierekening. Maar hoe verloopt eigenlijk zo’n installatiedag van zonnepanelen? In dit artikel zullen we in detail bekijken hoe deze dag eruitziet en wat je kunt verwachten.

Voordelen professionele installatie van zonnepanelen

Een professionele zonnepaneel installatie biedt verschillende voordelen:

  • Het grootste voordeel van een professionele installatiedag is dat de installatie wordt uitgevoerd door ervaren en goed opgeleide technici. Dit zorgt voor een juiste en veilige installatie van het systeem of apparaat.
  • Professionele installateurs hebben ervaring in het installatieproces, waardoor ze het werk sneller kunnen uitvoeren dan iemand die minder bekend is met de technische aspecten. Hierdoor wordt de tijd die nodig is voor de installatie geminimaliseerd.
  • Door het inhuren van professionals wordt het risico op fouten en ongelukken aanzienlijk verminderd. Dit voorkomt potentiële schade aan het systeem of aan uw eigendommen.
  • Veel professionele installateurs bieden garanties op hun werk, wat betekent dat als er problemen zijn na de installatie, ze deze kosteloos zullen verhelpen. Dit biedt gemoedsrust en zekerheid.

Onderdelen van installatie

Bij een zonnepanelen installatie worden de volgende onderdelen meegenomen:

  • De zonnepanelen: de zonnepanelen vormen de grootste kostenpost van de installatie, zeker wanneer je voor kwalitatieve panelen kiest met een hoog rendement. Voor een gemiddeld huishouden heb je ongeveer 12 panelen nodig.
  • De omvormer: deze zet gelijkstroom om in bruikbare wisselstroom voor je elektrische apparaten. Je hebt een omvormer nodig voor je zonnepanelen. Of wanneer je voor een micro-omvormer kiest dezelfde hoeveelheid micro-omvormers als de panelen.
  • De montagematerialen: zonnepanelen worden op draagstructuren geplaatst. Dit zijn een soort rails, die aan de panlatten worden bevestigd.
  • De kabels: de bekabeling verbindt de zonnepanelen met de omvormer en de omvormer met de meterkast.
hoe ziet installatiedag zonnepanelen uit?

Hoe ziet de installatiedag van zonnepanelen uit?

Zonnepanelen installeren is niet een super ingewikkelde klus, maar je moet wel verstand van zaken hebben. Over het algemeen zou je kunnen zeggen dat een installatiedag van zonnepanelen bestaat uit zes stappen. De technische schouw heb je dan al gehad. Lees hier meer over wat dit inhoudt.

Voorbereiding

De installateurs komen langs om het dak te inspecteren, alvorens de zonnepanelen geplaatst worden. Bovendien worden er voorbereidingen getroffen voor de werkzaamheden. Daarnaast kijken de installateurs naar de plek, waar ze de omvormer willen plaatsen en hoe de kabels zullen lopen vanaf het dak en naar de meterkast.

Montage

Eerst wordt het montagesysteem geïnstalleerd op je dak. Dit gebeurt door dakhaken op de dakspanten te klemmen. Op de haken worden de rails geïnstalleerd, waar vervolgens de zonnepanelen in gehangen worden. Bij platte daken worden hellende montagesystemen geïnstalleerd, zodat alsnog de juiste hellingshoek en oriëntatie bewerkstelligd kan worden. Bovendien wordt er bij platte daken gezorgd voor afdoende ballast.

Bevestiging zonnepanelen

De zonnepanelen worden vervolgens op het montagesysteem geplaatst, waarna ze met elkaar verbonden worden en de hoofdstroomkabel wordt doorgetrokken naar je woning. Hoe de kabel naar binnen wordt doorgetrokken, is afhankelijk van waar de omvormer zal worden geïnstalleerd en afhankelijk van het type dak.

Omvormer plaatsen

Nu wordt de omvormer geplaatst. De omvormer kan het beste geplaatst worden in een goed geventileerde ruimte, zoals de zolder. De omvormer moet wel genoeg ruimte hebben om zich heen voor een optimaal rendement van je zonnepanelen en voor de veiligheid. Vanuit het dak wordt de omvormer gekoppeld aan de zonnepanelen. Vanuit de omvormer loopt een kabel naar de meterkast.

Bekabeling

De kabels zorgen voor een verbinding tussen de zonnepanelen en je meterkast. Vanuit de meterkast wordt de groene stroom verdeeld over de elektrische apparaten. Deze aansluiting vindt plaats op de hoofdzekering en hoofdmeter. Hiervoor moet een aparte groep aangelegd worden voor de zonnepanelen, waarna de kabel van de omvormer op de meterkast wordt aangesloten. Een digitale meter of slimme meter installeren is ook een handige optie. Lees hier meer over de aansluiting op de meterkast.

Keuring

Nadat alles aangesloten is, lopen de installateurs alles na. Hierna wordt het systeem aangezet en worden technische testen gedaan. Dit zal ongeveer een halfuur tot een uur duren. Bovendien gebruiken de installateurs de tijd om de werkomgeving op te ruimen. Wanneer de testen geslaagd zijn, is de installatie gelukt.