NL Zonnepanelen

Hoe kan een zonnepark bijdragen aan de stikstofreductie?

Stikstofoxiden zijn schadelijk voor de natuur en daarom wil de Nederlandse overheid voor 2030 een aanzienlijke stikstofreductie verwerkelijken. Deze gevaarlijke stikstofverbindingen komen in de lucht door mest en urine van dieren, het verkeer en de industrie. Een belangrijk aspect bij de stikstofreductie is het herstel van de natuur. Een zonnepark kan hieraan bijdragen. Deze blog zal daarom extra aandacht besteden aan zonneparken en wat zij kunnen betekenen voor de stikstofreductie.

Wat zijn zonneparken?

Een zonnepark is een stuk land waar stellages vol zonnepanelen gebouwd zijn. De zonneparken wekken duurzame energie op en leveren deze stroom via een omvormer naar een transformatorstation. Vanaf dit station wordt de duurzame stroom aan het elektriciteitsnetwerk geleverd.

Welke zonnepanelen voor een zonnepark?

De zonnepanelen in een zonnepark dienen wel van een hoge kwaliteit te zijn voor de hoogste opbrengst en de langste levensduur. De Photon test van de Photon Group is een van de bekendste testen die zonnepanelen op hun kwaliteit en veiligheid beoordelen. Lees hier meer over de Photon Group en de Photon test.

Voordelen van een zonnepark aanleggen

  • Opwekking duurzame energie
  • Leegstaand land kan gebruikt worden
  • Verbetering van biodiversiteit op (agrarische) grond
  • Geen overlast
  • Rustgebied voor maar liefst 25 jaar
  • Geen productie van afval

Hoe worden de parken opgesteld?

Zonneparken kunnen in een zuid-opstelling of een oost/west-opstelling geplaatst worden. Bij de eerstgenoemde opstelling worden de zonnepanelen in een schuine hoek richting het zuiden geplaatst. Zo vangen ze veel zonlicht op en op het heetst van de dag ontstaat zo een piek in de opbrengst die soms zo hoog is dat het elektriciteitsnetwerk het niet kan verwerken. Wanneer dergelijke pieken vaak voorkomen, verlies je veel energie. Om dit te voorkomen kan er ook gekozen worden voor een oost/west-opstelling. Bij deze opstelling worden de zonnepanelen in de vorm van een puntdak neergezet. Zo wordt het zonlicht geleidelijker over de dag opgevangen en verwerkt. Wil je meer weten over de beste oriëntatie van zonnepanelen? Lees het dan hier.

Zonnepark

Kun je investeren in een zonnepark?

In een zonnepark kun je investeren via jouw energieleverancier. Voor een klein bedrag kun je al meedoen. Bovendien ontvang je jouw investering in het zonnepark zeker terug. Over jouw investering krijg je namelijk een jaarlijks rendement op basis van de productie van het zonnepark. Je krijgt het als rente op je bankrekening gestort of je krijgt het als korting op je energierekening.

Zonneparken en de stikstofreductie

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie is van mening dat energietransitieprojecten leiden tot een lagere structurele uitstoot van stikstof, want duurzame energie draagt bij aan het herstel van de natuur door bijvoorbeeld land voor meerdere doelen te gebruiken of door intern/extern salderen. Intern salderen houdt hierbij in dat de stikstofuitstoot in een voorgenomen project vermindert of gelijk blijft. Bij extern salderen blijft de stikstofneerslag gelijk of neemt af, doordat het zonnepark een andere uitstoter van stikstof vervangt. Bovendien vindt bij de bouw van een zonnepark ook vrijwel geen stikstofemissie plaats.

Biodiversiteit door zonneparken

Wanneer een zonnepark ontwikkeld wordt, wordt er vaak geprobeerd om de grond een dubbele functie te geven. Zo’n park neemt immers genoeg ruimte in en leent zich prima voor het realiseren van een meerwaarde. Een vorm van dit dubbel ruimtegebruik is het creëren van ecologische meerwaarde van het zonnepark. Zeker op intensief gebruikte agrarische grond worden zonneparken gebouwd om de ecologie hier een boost te geven. Daarom wordt bijvoorbeeld de grond onder de zonnepanelen ingezaaid met kruidenrijk grasland.

Neem vandaag nog contact met ons op

Wil je naast het investeren in een zonnepark ook zelf zonnepalen laten plaatsen aan huis? Neem dan vandaag nog contact op met NL Zonnepanelen. Bij ons kun je een vrijblijvende offerte aanvragen, zodat je weet wat jouw installatie zou gaan kosten. Onze gecertificeerde installateurs plaatsen jouw zonnepanelen binnen een tijdsbestek van een dag. Je kunt zelfs al aan de slag! Via deze pagina doe je de dakcheck, en kom je er meteen achter of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen.